Giới thiệu

Phần mềm hải quan điện tử là công cụ giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan qua mạng Internet, thay vì phải thực hiện kê khai trên giấy. Giải pháp eHaiQuan được Bkav xây dựng theo tiêu chuẩn của hệ thống Hải quan điện tử, đồng thời tương thích với VNACCS/VCIS là tiêu chuẩn Nhật Bản sẽ được Tổng cục Hải quan thay thế cho hệ thống hiện tại từ năm 2014.

Theo quy định của Bộ Tài chính về sử dụng Chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử (Quyết định 2341/QĐ-BTC), kể từ ngày 01/11/2013 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cả nước phải sử dụng Chữ ký số công cộng khi thông quan điện tử.

Phần mềm eHaiQuan hiện được Bkav cung cấp miễn phí cho các doanh nghiệp.

Để sử dụng eHaiQuan, doanh nghiệp có thể tải về tại đây và cài đặt theo hướng dẫn.