Tải về
Hiện tại, Bkav đang tiến hành nâng cấp phần mềm Hải quan điện tử (Bkav eHaiquan) để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới của hai loại hình Gia công và Sản xuất xuất khẩu. Trong thời gian Bkav nâng cấp, Doanh nghiệp có thể tải và sử dụng phần mềm miễn phí của Tổng cục Hải quan tại đây .