Hướng dẫn cài đặt phần mềm eHaiquan
1. Tải phần mềm

2. Cài đặt phần mềm
  • Bấm đúp chuột vào bộ cài phần mềm eHaiQuan, chọn Đi tiếp
 
 
  • Bước tiếp theo bạn tích Tạo biểu tượng desktop (1) và bấm Đi tiếp (2)
 
  • Bạn tích Thực thi Bkav eHaiquan (1) và bấm Hoàn tất (2) để hoàn thành quá trình cài đặt phần mềm eHaiquan.
 

 
  • Bước cuối cùng bạn bấm đúp chuột vào biểu tượng Bkav eHaiquan trên màn hình Desktop để mở phần mềm lên và thực hiện kê khai hải quanHướng dẫn cài đặt phần mềm eHaiquan