Hướng dẫn

1.   Download phần mềm

Vào địa chỉ http://ehaiquan.vn/ chọn biểu tượng Download hoặc từ trên menu chọn Tải về.

2.   Cài đặt phần mềm

  • Click đúp vào bộ cài phần mềm eHaiQuan, chọn Next
  • Chọn Next
  • Tích vào Create a desktop icon, chọn Next
  • Chọn Install.


  • Cài net Framework 4.0:


Chọn Finish  và khởi động lại máy tính để hoàn thành cài đặt netFramwork 4.0.

  • Cài đặt SqlExpress 2005:

Sau khi hoàn thành khởi động hệ điều hành, hệ thống tự động cài đặt SqlExpress 2005.-