Hỏi đáp

Câu hỏi 1:  

Hải quan điện tử là gì ?

Trả lời:

Khai hải quan điện tử là việc doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan thông quan phần mềm kê khai hải quan điện tử, dữ liệu tờ khai hải quan sẽ được gửi lên cơ quan hải quan thông qua môi trường internet. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định (cấp số, trả kết quả phân luồng…) được thực hiện thông qua phần mềm Hải quan điện tử.

Câu hỏi 2:

Tại sao khai Hải quan điện tử cần có Chữ ký số ?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ Tài chính về sử dụng Chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử (Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/09/2013), kể từ ngày 01/11/2013 Doanh nghiệp phải sử dụng Chữ ký số công cộng khi thực hiện kê khai hải quan điện tử.

Chữ ký số của doanh nghiệp là thông tin xác định doanh nghiệp đi kèm theo tờ khai điện tử, về mặt pháp lý, chữ ký số có tính pháp lý như chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp trên tờ khai giấy. Việc khai Hải quan điện tử có sử dụng Chữ ký số giúp giảm tải các thủ tục hải quan, giúp quá trình thông quan được nhanh chóng và thuận tiện hơn cho Doanh nghiệp.

Câu hỏi 3:

Bkav eHaiQuan có gì khác so với các phần mềm Hải quan điện tử khác ?

Trả lời:

Bkav eHaiQuan là phần mềm kê khai hải quan điện tử tích hợp chữ ký số của Bkav. Bkav eHaiQuan được xây dựng theo tiêu chuẩn của hệ thống Hải quan điện tử, đồng thời tương thích với VNACCS/VCIS là tiêu chuẩn Nhật Bản sẽ được Tổng cục Hải quan thay thế cho hệ thống hiện tại từ năm 2014.

Bkav eHaiQuan được cung cấp miễn phí sử dụng.

Câu hỏi 4:

Tôi phải mua Chữ ký số ở đâu để kê khai hải quan điện tử ?

Trả lời:

Bạn có thể bấm vào đây để đăng ký Chữ ký số để kê khai hải quan điện tử.