Liên hệ

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav eHaiquan

Tư vấn dịch vụ: 1900 54 54 14

Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54

Email: eHaiquan@bkav.com

Fax: (04) 3782 2139  

Liên hệ các vấn đề khác

Bkav Corporation

Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội