Bảng giá

Bkav miễn phí phần mềm Hải quan điện tử - eHaiQuan.

Để kê khai hải quan điện tử Doanh nghiệp chỉ cần mua thiết bị BkavCA Token chứa chữ ký số với biểu phí như sau:

Gói cước Giá
Phần mềm Bkav eHaiQuan Miễn phí 01 năm sử dụng
Thuê bao Chữ ký số Miễn phí 01 năm sử dụng
Thiết bị BkavCA Token 500.000 VNĐ