Chữ ký số
Theo quy định của Bộ Tài chính về sử dụng Chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử (Quyết định 2341/QĐ-BTC), kể từ ngày 01/11/2013 tới đây hàng các doanh nghiệp trên cả nước phải sử dụng Chữ ký số công cộng khi thông quan điện tử.

Chữ ký số của doanh nghiệp là thông tin xác định doanh nghiệp đi kèm theo tờ khai điện tử, về mặt pháp lý, chữ ký số có tính pháp lý như chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp trên tờ khai giấy.

1.jpg
Bkav Token chứa Chữ ký số

Trước khi sử dụng Chữ ký số, người khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với Cơ quan hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan.

Các nội dung đăng ký gồm: Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan (nếu có); Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp Chứng thư số; Số nhận dạng chữ ký số (Serial Number); Thời hạn hiệu lực của Chữ ký số.

Hiện tại, Bkav đang miễn phí 01 năm sử dụng đối với thuê bao Chữ ký số, Doanh nghiệp chỉ cần chỉ cần mua thiết bị BkavCA Token chứa chữ ký số để kê khai hải quan điện tử.

Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng Chữ ký số để kê khai Hải quan điện tử tại đây.